Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för nationella riktlinjer för området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

I en rapport som lämnats till regeringen drar Socialstyrelsen slutsatsen att det inte är lämpligt att ta fram en gemensam nationell riktlinje för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Anledningen är att de tre områdena har olika målgrupper, kontext, utmaningar och behov. Rehabiliterande och habiliterande åtgärder, inklusive hjälpmedel, inkluderas dessutom redan tillsammans med andra medicinska åtgärder i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och övriga kunskapsstöd.

Socialstyrelsen anser däremot att det behövs ett förstärkt nationellt stöd inom områdena. Utifrån rapportens slutsatser och förslag avgör regeringen om det är aktuellt med vidare uppdrag.

Slutrapport om förutsättningarna för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel – Socialstyrelsen

Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel (pdf)

Publicerad:

Skriv en kommentar