Region Skåne och Kristianstads kommun planerar vårdavdelning tillsammans

Region Skåne och Kristianstads kommun planerar för att gemensamt starta en korttidsavdelning på centralsjukhuset Kristianstad. Detta kommer att bli ett komplement till rehabilitering på kommunens korttidsboende för den som har stora medicinska behov.

När en patient är färdigbehandlad men behöver fortsatt omfattande omvårdnad som inte kan ges i hemmet, blir lösningen ofta korttidsboende i hemkommunen. Tillsammans jobbar nu Region Skåne och Kristianstads kommun på en helt ny lösning – en avdelning på Centralsjukhuset Kristianstad, bemannad av sjukhusets läkare och vårdpersonal från Kristianstads kommun.

Slipper flyttas till ny miljö
– Den stora vinsten för patienten är att hen kan stanna på CSK och sedan gå hem till hemmet, istället för att flyttas till den nya miljö som ett korttidsboende innebär, säger Johan Cosmo, sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad.

CSK kommer att ha kvar det medicinska ansvaret under tiden patienterna vårdas på avdelningen.

Börjar i liten skala
Just nu arbetar en grupp med representanter för både Kristianstads kommun och Region Skåne med förberedelserna inför det projekt som ska startas. Förhoppningen är att börja med sju vårdplatser och senare öka antalet till det dubbla.

– Genom detta projekt kommer sjukhusvården och den kommunala vården ha ett närmare samarbete kring patienten, vilket tryggar patientsäkerheten. Den fysiska närheten mellan vårdenheterna underlättar projektet, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Kristianstad.

Publicerad:

Skriv en kommentar