Kategori: Nyheter

Välkommen på webbinarium 22 mars

Välkommen till ett webbseminarium om hur invånare, medarbetare, chefer och politiker gemensamt kan skapa en Nära vård. På seminariet presenterar vi två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete för

Samskapande i utvecklingen av Nära vård

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med

Publicerad: 10 februari, 2023

Läs mer

Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet

Kartläggningen genomförs under perioden 2023-02-01 till 2023-04-30 och formuläret används parallellt med det nuvarande systemet för avvikelser för att få en övergripande förståelse. Målgrupp är alla arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skåne inom Region Skånes sluten/specialistvård,