Kategori: Nyheter

Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning under påsken

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet under påskhelgen har Region Skåne och kommunerna i Skåne, via Skånes Kommuner, kommit överens om en tilläggsrutin. Syftet med tilläggsrutinen är att skapa utrymme för gemensam planering rörande

Publicerad: 17 mars, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Belopp för vård av utskrivningsklara patienter

År 2022 är beloppet 9300 kronor per vårddygn. Beloppet gäller om en kommun och region inte har kommit överens om ett annat belopp. Föreskriften om belopp för vård av utskrivningsklara patienter (pdf)

Publicerad: 14 december, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Uppdaterade kurser i SPiSS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård

Uppdateringen innebär en generell översyn samt en anpassning av kurserna för att kunna fungera även för personal utanför hälso- och sjukvården. Den webbaserade utbildningen är gratis och öppen för alla som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård

Publicerad: 2 november, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Bättre vård med sammanhållen journalföring

I februari 2021 införs sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård för sektor Omsorg i Kävlinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och legitimerad vårdpersonal i andra kommuner kan få tillgång till valda informationsmängder i den

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19 Under de senaste veckorna har patienter med covid-19 ökat till antal som överstiger vårens siffror. Det innebär ett ansträngt läge och omställningar har behövt göras. Diskussioner om besöksförbud pågår och besöksrestriktioner finns

Publicerad: 18 december, 2020

Läs mer