Nyheter

Sammanhållen journal en nyckel till god och säker vård

Korrekt och fullständig information om patienten i alla led av vård- och omsorgsprocessen är ett viktigt verktyg för en personcentrerad, patientsäker och trygg vård. Och sammanhållen journalföring är nyckeln. Därför har Malmö Stad nu påbörjat processen att bli producent i NPÖ.

Publicerad: 15 april, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

Personcentrerad vård, två aktuella rapporter från vårdanalys och den statliga utredningen om God och nära vård stod på schemat när politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra berörda chefer och politiker besökte Kommunförbundet Skånes konferenslokaler i fredags. Samverkan och utveckling av Skånes hälso- och sjukvård var grunden för dagen.

Publicerad: 30 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt gått igenom vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Den juridiska översynen har sammanfattats i en rapport som har framtagits i samverkan med jurister från Region Skåne och jurister inom det kommunala nätverket.

Publicerad: 12 november, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

Den 23 och 24 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne och Region Skåne en konferensen för inspiration och kunskap kring SIP, Samordnad Individuell Plan. Det var ett högt tryck med nästan 450 deltagare per dag som ville inspireras och samlas kring planen.

Publicerad: 26 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer