Nyheter

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- och aktivitetsplan

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022.
Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Publicerad: 10 maj, 2022Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Statistik utskrivningsklara

På förekommen anledning påminner vi om möjligheten att följa statistik avseende utskrivningsklara.

Publicerad: 4 april, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Uppdaterade kurser i SPiSS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård

Region Skåne har utvecklat utbildningsprogrammet SPiSS, (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) och har nu, tillsammans med Skånes Kommuner och i dialog med brukarföreträdare, uppgraderat två av kurserna; Suicidologi och Risk- och skyddsfaktorer. 

Publicerad: 2 november, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård

Den 24 september ställde sig Centralt Samverkansorgan bakom den gemensamma målbilden och handlingsplanen. Målbilden har skickats in till Socialstyrelsen och SKR som en bilaga till delredovisningen 2021 avseende den statliga överenskommelsen God och nära vård.

Publicerad: 5 oktober, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Rapport från förstudie om kommungemensamma integrationslösningar

Förstudien grundar sig i att det kommunalt ses ett ökat verksamhetsbehov för digitala informationsflöden samt att Region Skåne implementerar sin nya vårdinformationsmiljö SDV vilket innebär att vissa nuvarande digitala informationsflöden mellan Region Skåne och de skånska kommunerna upphör att fungera.

Publicerad: 16 september, 2021Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Att hålla arbetet levande är en utmaning

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården i Skåne har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.