Samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP)

Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) samt Rutin för arbete med samordnad individuell plan (SIP) är reviderade. Till rutinen för SIP finns även ett handhavandestöd framtaget.

Länk till sidan Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar