Nya kommunala representanter valda till Centralt samverkansorgan

Skånes Kommuners nya mandatperiod startade efter förbundsmötet den 5 maj 2023 och sträcker sig till nästa ordinarie förbundsmöte 2027. Ett av dessa är Centralt samverkansorgan, ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och de skånska kommunerna. Samverkan är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

På Skånes Kommuners styrelsemöte den 23 maj valdes nya kommunala representanter till Centralt samverkansorgan. Under 2023 kommer de kommunala representanterna i Centralt samverkansorgan att vara Anders Rubin (S), Malmö (tidigare ordförande Centralt samverkansorgan) samt presidiet för Skånes Kommuners styrelse; Patric Åberg (M), Östra Göinge, Johan Andersson (S), Eslöv och Teddy Nilsson (SD), Svalöv.

Efter politisk diskussion med Region Skåne kommer det under 2023 att arbetas vidare med att utveckla och förtydliga innehållet och formerna för Vårdsamverkan Skåne. Detta arbete kommer att ske inom ramen för Centralt samverkansorgan och dess beredande grupper.

Läs mer om Centralt samverkansorgan här.

Publicerad:

Skriv en kommentar