SKR’s kartläggning av rehabilitering i hemmet

Arbetssätt som utgår från den nära vårdens förhållningssätt behöver uppmärksammas och kunskapen om hur dessa arbetssätt kan förverkligas behöver spridas. Med den här skriften vill SKR öka kunskapen om arbetssätt för rehabilitering i hemmet, dess utbredning och dess effekter.

Rehabilitering i hemmet | SKR

Publicerad:

Skriv en kommentar