Nyheter

Nya kommunala representanter valda till Centralt samverkansorgan

Skånes Kommuners nya mandatperiod startade efter förbundsmötet den 5 maj 2023 och sträcker sig till nästa ordinarie förbundsmöte 2027. Ett av dessa är Centralt samverkansorgan, ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och de skånska kommunerna. Samverkan är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

Publicerad: 26 maj, 2023Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

SKR’s kartläggning av rehabilitering i hemmet

Arbetssätt som utgår från den nära vårdens förhållningssätt behöver uppmärksammas och kunskapen om hur dessa arbetssätt kan förverkligas behöver spridas. Med den här skriften vill SKR öka kunskapen om arbetssätt för rehabilitering i hemmet, dess utbredning och dess effekter.

Stöd vid svårläkta sår

Cirka 40 000 personer lider av svårläkta sår, många av dem är äldre. Nu finns ett nationellt vårdprogram och personcentrerat sammanhållet vårdförlopp som underlättar vården vid svårläkta sår.

Välkommen på webbinarium 22 mars

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser.