Nyheter

iDoc ny leverantör för Hembesök av läkare i Region Skåne

Region Skåne har avtal avseende tjänsten Hembesök av läkare som ett komplement till Hälsoval Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Nuvarande leverantör är Falck Ambulans men efter genomförd upphandling kommer iDoc att bli ny avtalspart för Hembesök av läkare och tillträder den 31 augusti kl. 12.00.

Publicerad: 29 augusti, 2023Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

En samverkansresa – Lärdomar från Strategi för hälsa

SKR har tagit fram en rapport som lyfter fram lärdomar för fortsatt arbete och bidrar till ytterligare kraft för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör skillnad. Den analyserar måluppfyllelsen av överenskomna mål, och ger en nulägesbild över hur samverkansarbetet har utvecklats i Sveriges län. Den innehåller också exempel på framgångsrikt lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Publicerad: 26 juni, 2023Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Inbjudan till årets KEFU-dag 15 juni 2023

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

Nya kommunala representanter valda till Centralt samverkansorgan

Skånes Kommuners nya mandatperiod startade efter förbundsmötet den 5 maj 2023 och sträcker sig till nästa ordinarie förbundsmöte 2027. Ett av dessa är Centralt samverkansorgan, ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och de skånska kommunerna. Samverkan är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

SKR’s kartläggning av rehabilitering i hemmet

Arbetssätt som utgår från den nära vårdens förhållningssätt behöver uppmärksammas och kunskapen om hur dessa arbetssätt kan förverkligas behöver spridas. Med den här skriften vill SKR öka kunskapen om arbetssätt för rehabilitering i hemmet, dess utbredning och dess effekter.

Stöd vid svårläkta sår

Cirka 40 000 personer lider av svårläkta sår, många av dem är äldre. Nu finns ett nationellt vårdprogram och personcentrerat sammanhållet vårdförlopp som underlättar vården vid svårläkta sår.