Nyheter

Juridisk översyn inför informationsdelning mellan kommun och landsting

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt gått igenom vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Den juridiska översynen har sammanfattats i en rapport som har framtagits i samverkan med jurister från Region Skåne och jurister inom det kommunala nätverket.

Publicerad: 12 november, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

Den 23 och 24 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne och Region Skåne en konferensen för inspiration och kunskap kring SIP, Samordnad Individuell Plan. Det var ett högt tryck med nästan 450 deltagare per dag som ville inspireras och samlas kring planen.

Publicerad: 26 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Uppföljning gällande behov av stödmaterial

Utsedda kontaktpersoner för genomförandet av instruktörsutbildningen har getts i uppdrag att i sina respektive nätverk efterfråga om det finns behov av en övergripande rutin kring samverkan i beslutsstödet mellan olika vårdaktörer samt återkoppla till arbetsgruppen med ett eventuellt rutinförslag. Vad gäller uppföljning av hur införandet av beslutsstödet sker i kommunerna i Skåne samt hur samverkan fungerar med vårdaktörer kommer detta diskuteras längre fram när implementeringen av beslutsstödet kommit längre.