Effekterna av mobilt vårdteam svåra att mäta men verkar ändå vara positiva

KEFU har genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. Resultaten, som är publicerade i en KEFU-rapport, presenterades också på ett filmat KEFU-seminarium.

Effekterna av mobilt vårdteam svåra att mäta men verkar ändå vara positiva | KEFU-nytt

Publicerad:

Skriv en kommentar