Dialog Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri 22 november

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri samlade cirka 100 personer från kommuner, region och idéburensektor för en heldagsdialog.

Under förmiddagen hölls dragning från NSPH Skåne om Brukarundersökning,  Återhämtningsguiden presenterade sina material samt hölls flera pass avseende kunskapsstyrning och Vård- och Insatsprogram. Under eftermiddagen var Samsjuklighetsutredningen och spel om pengar i fokus.

Brukarundersökning SIP

Återhämtningsguiden

Vård- och Insatsprogram

Publicerad:

Skriv en kommentar