En samverkansresa – Lärdomar från Strategi för hälsa

SKR har tagit fram en rapport som lyfter fram lärdomar för fortsatt arbete och bidrar till ytterligare kraft för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör skillnad. Den analyserar måluppfyllelsen av överenskomna mål, och ger en nulägesbild över hur samverkansarbetet har utvecklats i Sveriges län. Den innehåller också exempel på framgångsrikt lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Genom uppföljande samtal med 17 län syns en tydlig förflyttning till mer fokus på hälsa i de samverkansstrukturer där aktörer som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ingår. Allt fler län går också från att pröva nya arbetssätt till införande i hela länet.

Rapport: En samverkansresa för hälsa, Strategi för hälsa 2017-2023
Indikatorer för Strategi för hälsa i Kolada
Kommunspecifika rapporter visar utveckling över tid och skillnader mellan kvinnor och män
Lärande exempel på lokal och regional samverkan
Skrift och genomförda seminarier om värdet av förebyggande arbete i ett ekonomiskt perspektiv

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar