Reviderad tid- och aktivitetsplan

En reviderad tid- och aktivitetsplan 2024–2025 för gemensam målbild och handlingsplan avseende god och nära vård är framtagen och beslutad i central tjänstemannaberedning och centralt samverkansorgan har ställt sig bakom den.

Reviderad tid- och aktivitetsplan

Publicerad:

Skriv en kommentar