Lunchwebbinarium: Implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni förstagångsinsjuknande

Välkommen till ett lunchwebbinarium där lokal arbetsgrupp (LAG) schizofreni presenterar den handlingsplan som tagits fram för implementering av Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) Schizofreni – förstagångsinsjuknande i Region Skåne.

Datum och tid
Onsdagen den 20 september, kl 12.00-12.45

Målgrupp
Webbinariet riktar sig till dig som är chef eller medarbetare i sjukvård, kommunal verksamhet, intresseförening eller annan organisation som kan beröras av införandet av vårdförloppet.

Medverkande
Medlemmar från lokal arbetsgrupp (LAG) LAG schizofreni, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Anmälan
Anmäl dig här: Lunchwebbinarium: Implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni förstagångsinsjuknande – Vårdgivare Skåne (skane.se)
Sista dag för anmälan är den 11/9.

Frågor?
Om du har några frågor hör av dig till psvf@skane.se

Publicerad:

Skriv en kommentar