Ny webbutbildning om Samordnad Individuell Plan (SIP)

Du får lära dig hur SIP hjälper till att samordna vården för den enskilde och hur du använder IT-stödet Mina planer för att samordna SIP-möten och deltagare.

Målgrupp för utbildningen är medarbetare inom regional och kommunal primärvård, specialistvård, socialtjänst och elevhälsa. Utbildningen genomförs digitalt på egen hand eller i grupp.

Utbildningen är framtagen inom ramen för Vårdsamverkan Skånes Skånegemensamma samverkansgrupp Vården övergångar.

För att komma till utbildningen klickar du på länken; SIP – Samordnad Individuell Plan – webbutbildning

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar