Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Överenskommelse om en God och nära vård | SKR

Publicerad:

Skriv en kommentar