Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Den 9 juni tog det centrala samverkansorganet ett inriktningsbeslut att införa/rekommendera kommunerna att anta beslutsstöd för avgörande av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd hos patienten enligt VISAM modellen.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta planeringsarbetet under hösten 2017. Planering kommer att innefatta implementering, utbildning och kostnader mm.

För mer information kontakta Titti Gohed.

Publicerad:

Skriv en kommentar