Skånegemensamt möte för de delregionala tjänstemannaberedningarna

Torsdagen den 7 september hölls ett informationsmöte om pågående arbete gällande Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt övriga gemensamma arbeten.

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne.

Eftermiddagen filmades och filmen kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

De bildspel som visades hittar du här:

Processbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård 20170907

Bildspel 170907 kring lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

Publicerad:

Skriv en kommentar