Möjlighet att publicera delregionala dokument

Nu har de delregionala beredningarna möjlighet att enkelt få sina dokument publicerade på hemsidan.

För att öka transparens och möjlighet till lärande kan nu alla beredningar dela med sig av sina dokument på hemsidan. Det kan vara protokoll, minnesanteckningar, mallar, goda exempel och annat matnyttigt. Tanken är att det ska vara enkelt att ta del av varandras material och att det ska kunna leda till en större samsyn i Skåne.

På hemsidan under Protokoll/minnesanteckningar finns ett formulär som du fyller i och bifogar dina filer i. Formuläret går till webbredaktören som sedan publicerar materialet.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar