Lag om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso-och sjukvård

Torsdagen den 7 september hölls ett informationsmöte om pågående arbete gällande Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt övriga gemensamma arbeten.

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne.

Ta del av dagens presentationer:

Processbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård 20170907

Bildspel 170907 kring lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

Nedan kan du se filmen från föredraget 2017-09-07 om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård (ljudet blir tydligare vid användning av hörlurar).

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar