Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- och aktivitetsplan

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022.
Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Här finns mer information; Förtydligande tids och aktivitetsplan

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar