Ny vägledning avseende tjänsteköp av kommunal hälso- och sjukvård för asylsökande/papperslösa

Vägledningen beskriver möjlighet att teckna en överenskommelse om insatser och ersättning vid kommunal primärvård, inklusive hjälpmedel.

Kommunerna i Skåne har enligt lag inte något hälso- och sjukvårdsansvar för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd men kan efter överenskommelse och mot ersättning vara utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser åt Region Skåne. Kostnad för tjänsteköpet belastar inte enskild verksamhet utan hanteras centralt i Region Skåne.

Vägledningen med tillhörande blanketter för att teckna överenskommelse och genomföra fakturering finns här.

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar