Granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne – sammanställd rapport – Rapport nr 3 – 2022

Revisorerna i Region Skåne samt i 16 skånska kommuner har genomfört en granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Här finns rapporten avseende Region Skåne. Det kommer att hållas en dialog utifrån revisionen i december. Mer information kommer.

Granskningsrapporter – Region Skåne (skane.se)

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar