iDoc ny leverantör för Hembesök av läkare i Region Skåne

Region Skåne har avtal avseende tjänsten Hembesök av läkare som ett komplement till Hälsoval Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Nuvarande leverantör är Falck Ambulans men efter genomförd upphandling kommer iDoc att bli ny avtalspart för Hembesök av läkare och tillträder den 31 augusti kl. 12.00.

Alla beställningar som genomförs före kl.12.00 den 31 augusti genomförs av Falck Ambulans. Telefonnumret till sambandscentralen för beställning av hembesök är samma som tidigare, se mer information om kontaktuppgifter etc. på Vårdgivare i Skåne gällande Hembesök av läkare.
Länk till Vårdgivare Skåne gällande Hembesök av läkare.
Sidan uppdateras till den 31 augusti.

Avtalet gäller under tiden 2023-08-31 – 2026-08-31 med möjlig förlängning i upp till ett år.

Den upphandlade hembesöksverksamheten ska erbjuda medicinsk bedömning av läkare, i förekommande fall inleda behandling i den enskilde patientens hem samt insatser i linje med hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. En viktig funktion är också telefonkonsultation av läkare som stöd till sjuksköterskor i kommunernas hälso- och sjukvård. Därutöver kan hembesöksverksamheten bistå med vårdintyg enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och dödsbevis och dödsorsaksintyg.

Publicerad:

Sidansvarig

Jill Persson

Skriv en kommentar