Kategori: Nyheter

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19 Under de senaste veckorna har patienter med covid-19 ökat till antal som överstiger vårens siffror. Det innebär ett ansträngt läge och omställningar har behövt göras. Diskussioner om besöksförbud pågår och besöksrestriktioner finns

Publicerad: 18 december, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

Nedan finns våra vanligaste mallar för Word och Powerpoint. Ladda ner den du vill ha, öppna den och välj sedan spara som mall. Nu finns den bland mallarna på din dator så att du lätt

Publicerad: 17 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 2 november 2020.   Utveckling av mobilt läkarstöd  Region Skånes arbete med framtidens hälsosystem genom den operativa styrgruppen arbetar med frågor som tangerar de områden som också lyfts upp

Publicerad: 12 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 11 september 2020. Samarbete helt avgörande under Covid-19 De sex delregionala beredningarna är överens om att tidiga beslut om besöksförbud och ett bra stöd från Smittskydd

Publicerad: 15 september, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Utbildningar i ViSam

Utbildning till diplomerad instruktör inom klinisk bedömning samt beslutsstöd, Visam Uppföljningsdag för befintliga instruktörer ViSam

Påminn varandra om beslutsstöd enligt ViSam-modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det används om patienten försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är optimal. Beslutsstödet

Publicerad: 7 februari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ny förbättrad version av Mina planer

IT-stödet Mina planer används vid utskrivning och samordnad individuell planering. Med hjälp av det kan slutenvården, öppenvården samt den kommunala hemsjukvården och socialtjänsten tillsammans planera hemgång från sjukhuset och fortsatta insatser i hemmet. Syftet med

Publicerad: 31 januari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer