Kategori: Nyheter

Heldagsdialog med centralt samverkansorgan 19 april

Centralt Samverkansorgan bjöd in ledamöter från de delregionala samverkansorganen till en heldagsdialog. Fokus under dagen var delregional och skånegemensam samverkan, våra gemensamma processledare samt samsjuklighetsutredningen. Cirka 100 personer samlades under dagen för att sätta fokus

Ny webbutbildning om Samordnad Individuell Plan (SIP)

Målgrupp för utbildningen är medarbetare inom regional och kommunal primärvård, specialistvård, socialtjänst och elevhälsa. Utbildningen genomförs digitalt på egen hand eller i grupp. Utbildningen är framtagen inom ramen för Vårdsamverkan Skånes Skånegemensamma samverkansgrupp Vården övergångar.

Publicerad: 1 februari, 2024Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Dialog Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri 22 november

Under förmiddagen hölls dragning från NSPH Skåne om Brukarundersökning,  Återhämtningsguiden presenterade sina material samt hölls flera pass avseende kunskapsstyrning och Vård- och Insatsprogram. Under eftermiddagen var Samsjuklighetsutredningen och spel om pengar i fokus. Brukarundersökning SIP

Publicerad: 24 november, 2023

Läs mer

Samverkande sjukvård i hemmet

Datum: 28 september 2023 Tid: 12.00 – 13.00 Plats: Digitalt i Teams Kostnad: Gratis Sista anmälningsdag: 26 september 2023 Anmäla dig här.  

Publicerad: 22 september, 2023

Läs mer