Kategori: Nyheter

Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 11 september 2020. Samarbete helt avgörande under Covid-19 De sex delregionala beredningarna är överens om att tidiga beslut om besöksförbud och ett bra stöd från Smittskydd

Publicerad: 15 september, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Utbildningar i ViSam

Utbildning till diplomerad instruktör inom klinisk bedömning samt beslutsstöd, Visam Uppföljningsdag för befintliga instruktörer ViSam

Påminn varandra om beslutsstöd enligt ViSam-modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det används om patienten försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är optimal. Beslutsstödet

Publicerad: 7 februari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ny förbättrad version av Mina planer

IT-stödet Mina planer används vid utskrivning och samordnad individuell planering. Med hjälp av det kan slutenvården, öppenvården samt den kommunala hemsjukvården och socialtjänsten tillsammans planera hemgång från sjukhuset och fortsatta insatser i hemmet. Syftet med

Publicerad: 31 januari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Informationsträffen infattade fyra

Publicerad: 3 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer