Kategori: Nyheter

Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet

Kartläggningen genomförs under perioden 2023-02-01 till 2023-04-30 och formuläret används parallellt med det nuvarande systemet för avvikelser för att få en övergripande förståelse. Målgrupp är alla arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skåne inom Region Skånes sluten/specialistvård,

Växa tryggt-konferens

Deltagarna fick bland annat lyssna på forskningsresultat från Malmö universitet. Teamen berättade om sina erfarenheter att arbeta tillsammans med hembesök och konferensen avslutades med en film där föräldrar berättade om sina upplevelser. Växa tryggt som

Skånes befolkningsprognos 2022-2031

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner. Befolkningsprognoserna är ett viktigt

Publicerad: 26 oktober, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer