Familjecentraler i Skåne

Under 2021 kommer Region Skåne tillsammans med Skånes Kommuner fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering med mera.

Utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger erbjuds årligen.

Datum för vårens utbildningstillfällen publiceras inom kort. 

Under 2021 fortsätter vi med kvalitetsuppföljning och spindelmätningar av alla Skånes familjecentraler. Enkäterna ska besvaras under våren och sammanställningen sker under juni månad. Årets kvalitetsuppföljning kommer att ske tillsammans med Region Jönköping, Region Värmland och Region Örebro.

Information kopplat till covid-19

Familjecentraler Covid -19

Tips och trix i coronatider

Dokument

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne

Lokalt samverkansavtal FC (Mall)

Självreflektionsinstrumentet Skåne

Mall för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för Familjecentraler 2021

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson