Nyheter

Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Den 9 juni tog det centrala samverkansorganet ett inriktningsbeslut att införa/rekommendera kommunerna att anta beslutsstöd för avgörande av vårdnivå vid förändrat hälsotillstånd hos patienten enligt VISAM modellen.

Modell för inventering

Nu finns ett exempel på en inventeringsmodell avseende "Våra mest sjuka" publicerad.

Publicerad: 16 december, 2016Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsgruppen har tagit fram en strategi som kan användas av kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Publicerad: 10 november, 2016

Läs mer