Tillsammans med primärvården som nav – Samarbete för specialiserad vård i hemmet

Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen publicerat en rapport som ger exempel på fördjupat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård för en nära, sammanhållen och effektiv vård.

Du tar del av rapporten på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida:

Tillsammans med primärvården som nav – Samarbete för specialiserad vård i hemmet | SKR

Publicerad:

Skriv en kommentar