Heldagsdialog med centralt samverkansorgan 19 april

Centralt Samverkansorgan bjöd in ledamöter från de delregionala samverkansorganen till en heldagsdialog. Fokus under dagen var delregional och skånegemensam samverkan, våra gemensamma processledare samt samsjuklighetsutredningen. Cirka 100 personer samlades under dagen för att sätta fokus på gemensamma frågor inom ramen för Vårdsamverkan Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar