Kategori: Skånegemensam digitalisering område hälsa

Kommunerna och SDV

SDV integreras med de nationella tjänsterna, t ex Nationell Patientöversikt (NPÖ) och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att kommunerna kommer att kunna ta del av vårdinformation genom sammanhållen journalföring, på samma sätt som idag. Informationsmängderna

Publicerad: 12 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Sammanhållen journal en nyckel till god och säker vård

– Vi har varit konsumenter, alltså kunnat läsa andra vårdgivares information, i NPÖ i drygt ett år och det har varit mycket värdefullt för oss. Tillgång till både primär- och sjukhusvårdens journalanteckningar innebär att vi

Publicerad: 15 april, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skånegemensam Digitalisering – fas 2 är nu påbörjad

Fas 1, som avslutades innan sommaren bestod i en system- och avtalskartläggning samt tre workshops med företrädare för RS och samtliga kommuner. För att kortfattat beskriva resultatet av fas 1 har en kort informationsfilm producerats,

Publicerad: 21 september, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fortsatt kartläggning av informationsöverföring

Senaste nytt från Skånegemensam digitalisering område hälsa Helseplan fortsätter med arbetet att kartlägga informationsöverföring mellan verksamheterna och genomförde i april månad tre olika workshops med drygt 75 verksamhetsföreträdare från Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne.

Publicerad: 17 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer