Återkoppling från informationsmöte om Skånegemensam digitalisering

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Nu är frågor och svar från mötet publicerade.

Frågor från informationsmötet den 2 oktober

Fråga 1) Att bli producent i NPÖ, hur lång tid tar det och vad innebär processen?

  • Malmö stad gav en bild av att processen tar omkring ett 1/2 år.
  • Hörby kommuns erfarenhet är att det inte är så mycket resurser internt som behöver avsättas, men en hel del beslut som behöver tas och att hela anslutningsprojektet projektleds av systemleverantören för i deras fall Procapita.
  • Kommunförbundet Skåne kan undersöka om det går att sammanställa en vägledning för blivande producenter i NPÖ.

Fråga 3) SDK (Säker Digital Kommunikation) startar nu upp ett projekt (med en del anmälda ”pilotkommuner” i Skåne) om säker läkemedelsinformationsöverföring mellan huvudmän.  Hur tar detta projekt hand om ordinationsunderlaget i läkemedelslistan som idag inte är korrekt.

  • SDK tar endast hand om processen att göra överföringen från system till system informationssäker av befintlig läkemedelslista. Det pågår parallellt ett arbete med att förbättra innehållet i läkemedelslistan i Region Skåne.

Fråga 4) Kommer det gå att inkludera blanketten ”information vid akutbesök” i ViSam-appen?

  • ”Information vid akutbesök” ska också ska skapas i appen.

Fråga 5) Kommer information i ViSam att synas i NPÖ, så att vi får all information på samma ställe?

  • Tanken är att på sikt ska Visam-information finnas i patientens journal i kommunen och kunna produceras i NPÖ.

Fråga 5) Kan vi distribuera kontaktuppgift till dem som arbetar i SDK-projektet? 

  • Ja kontaktuppgifter till SDK-projektet kan vi lägga på www.vårdsamverkanskåne.se.

Fråga 6) När kommer Region Skåne att kunna visa upp kemlab i NPÖ?

  • Den preliminära tidplanen för detta är 2021, att produceras från Region Skåne.

Här finns även den film som visades under dagen om NPÖ:

 

Kontakta Ottie Andersson vid frågor.

Publicerad:

Skriv en kommentar