Kommunerna och SDV

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

SDV integreras med de nationella tjänsterna, t ex Nationell Patientöversikt (NPÖ) och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att kommunerna kommer att kunna ta del av vårdinformation genom sammanhållen journalföring, på samma sätt som idag. Informationsmängderna som är tillgängliga kommer dessutom att öka över tid.

Region Skåne har i sitt kontrakt med leverantören (Cerner och systemet Millenium) en option som innebär att Region Skåne har rätt att erbjuda kommunerna viss funktionalitet i SDV. Mer information om detta kommer efter sommaren.

Viktigt är att SDV inte kommer att ersättaNPÖ. För att informationsutbytet ska fungera är det därför av vikt att kommunerna ansluter sig som producenter i NPÖ och på så sätt även delar sinjournalinformationmed berörda vårdgivare.

Vill du veta mer? Klicka här: Information till kommunerna angående SDV

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

En kommentar

  1. Karin Borgström skriver:

    Hur fungerar det. Är det bestämda besök t.ex två gånger i veckan . schemalagt. Vad kostar denna hjälp?

Skriv en kommentar