Kategori: Samverkan

Riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling

Information om riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i regional hälso- och sjukvård till sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje för överrapportering och uppföljning av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i den regionala

Publicerad: 23 februari, 2022

Läs mer

Att hålla arbetet levande är en utmaning

Av: Lotta Green Dahlberg Det började för ett och ett halvt år sedan, i en diskussion kring osteoporosmottagningen, remisser till både dagrehab och inneliggande rehab. I Ängelholm behövde de hitta en smidigare lösning och enklare

Att vara en del av en lösning

Av: Lotta Green Dahlberg Vad händer om man tar en innovationsledare, en ungdomssamordnare, en utvecklare och en rektor? En samverkan kring Ungdomsportalen – tillsammans med en massa ungdomar. I ett 75 minuters långt samtal pratar

Samverkan ökar förståelsen och minskar skav

Av: Lotta Green Dahlberg På skärmen framför mig får jag höra om en trygg samverkan, där man ber om hjälp och har målet fullständigt klart för sig: Höganäsborna ska få det bästa vi kan ge