En viktig nyckel i en god samverkan är vad man har ”emellan”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården i Skåne har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Av: Lotta Green Dahlberg

Det är två trygga ledare och mycket vana ”samverkare” som jag möter en tisdag i mars. De berättar om sitt engagemang för äldre patienter men också när det gäller det nära ledarskapet.

För förutom deras ordinarie uppdrag berättar Krister Johansson, verksamhetschef för Vårdcentralen Örkelljunga, att han ibland sitter i vårdcentralens triagetelefon. Och Mona Andersson, verksamhetschef för Solljungahälsan i Örkelljunga, berättar att hon har ansvar för vårdcentralerna i både Bjuv och Åstorp.

Idéen till den här intervjun kom via Örkelljungas MAS:are (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som lyfte fram de båda vårdcentralernas samverkan när det gäller vaccinering. En kan undra om de egentligen borde konkurrera med varandra, snarare än att samverka. Men för att klara uppdraget med vaccinering, var samverkan det självklara valet.

– Jag tänkte så här, vad är det vi behöver för att klara det här? Vi skulle få listor på de som skulle vaccineras och sedan skulle vi få de resurserna som behövdes. Mona och jag hade tidigt en dialog om hur vi skulle fördela de särskilda boendena. Vi har färre listade på Tallgården och vi har fler listade på Södergården, så det föll det sig naturligt att vi gjorde en delning, säger Krister.

– I början av pandemin beslutade vi oss för att ha veckovisa möten med kommunen. Detta för att stämma av kring smittan och smittspårning. Det var vid ett sådant möte vi tog upp frågan kring hur vi skulle göra, säger Mona.

Redan innan pandemin hade de båda vårdcentralerna haft ett upparbetat samarbete. Dels genom möten med kommunen.

– En viktig nyckel i en god samverkan är vad man har ”emellan”. I det här fallet tycker jag att det är MAS:aren. Hon behöver vara ganska lyhörd och ha förståelse för våra olika uppdrag, säger Krister.

– En annan viktig ingrediens är prestigelöshet från båda vårdcentralernas håll, flikar Mona in.

När jag återkommer till att de båda vårdcentralerna konkurrerar om samma patienter, skrattar Mona till. Ett tveksamt nja kommer från hennes läppar. Båda är rörande överens om att ingen av vårdcentralerna hade klarat av alla invånarna i Örkelljunga själva.

– Vi gör varandra. Om Krister ”steppar upp” med någonting så är det upp till oss att också ”steppa upp”, säger Mona och fortsätter.

– Tittar vi förbi pandemin har vi faktiskt samverkat innan också. När ni har haft slut på material så har vi kunnat låna från varandra.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar