Riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling

Arbetsgruppen för Nutritionsvård har tagit fram riktlinjer från Region Skåne till kommunerna i Skåne.

Information om riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i regional hälso- och sjukvård till sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinje för överrapportering och uppföljning av ordinerad nutritionsbehandling från dietist i den regionala hälso- och sjukvården till sjuksköterska/klinisk dietist inom kommunal hälso- och sjukvård är framtagen av arbetsgrupp Nutritionsvård. Dialog med kommunala och regionala verksamhetsföreträdare har skett under arbetets gång. Tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan ställer sig bakom riktlinjen.

Riktlinjen hittar du på Vårdgivare Skånes webbplats.

Publicerad:

Skriv en kommentar