Vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken är framtagen för både regional och kommunal hälso- och sjukvård.

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. Vårdhandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning,

I Skåne finns dessutom ett gemensamt tillägg med lokala anvisningar

  • Standardiserad märkning av in- och utfarter
  • Märkning av vårdrum
  • Perifer venkateter – bytesfrekvens
  • Central venkateter (CVK) för korttidsbruk (vuxna patienter)

Länk till: Lokala anvisningar

Länk till: Nationella vårdhandboken

Senast uppdaterad: