Kommunikation

Uppdraget

Uppdraget är att säkerställa att relevant information finns tillgänglig på hemsidan, att koordinera gemensamma kommunikationsinsatser samt att vid behov identifiera och ta fram kommunikationsmaterial. Syftet är att stödja och främja samordnad kommunikation.

All kommunikation bör utgå från den gemensamma värdegrund som beskrivs i avtalet:

  • Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar.
  • Vi strävar efter att tillgodose patientens/brukarens förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet.
  • Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån patientens/brukarens perspektiv.

Arbetsgrupp

Emelie Sundén, Skånes Kommuner (sammankallande)
Louise Roberts, Region Skåne

Senast uppdaterad: