Kommunikationsstrategi

Kommunikationsgruppen har tagit fram en strategi som kan användas av kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Här finns strategin!

Publicerad:

Skriv en kommentar