Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård

Den 24 september ställde sig Centralt Samverkansorgan bakom den gemensamma målbilden och handlingsplanen. Målbilden har skickats in till Socialstyrelsen och SKR som en bilaga till delredovisningen 2021 avseende den statliga överenskommelsen God och nära vård.

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård har tagits fram inom ramen för Vårdsamverkan Skåne. Skånes gemensamma målbild och handlingsplan avseende god och nära vård vilar på tre ben;

  • Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region Skåne och de skånska kommunerna
  • Den nationella överenskommelsen för god och nära vård
  • Delar av Region Skånes arbete med nära vård inom Framtidens hälsosystem, där arbete sker gemensamt mellan region och kommuner

Mål och aktiviteter i denna målbild och handlingsplan ryms inom ramen för Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande samverkansstruktur.

Här kan du ladda ner och läsa mer: Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 24 sept

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar