Kategori: Hälso- och sjukvårdsavtalet

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård har tagits fram inom ramen för Vårdsamverkan Skåne. Skånes gemensamma målbild och handlingsplan avseende god och nära vård vilar på tre ben; Avtal om ansvarsfördelning och utveckling

Publicerad: 5 oktober, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Uppföljning av etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam

Här kan du ladda ner rapporten Uppföljning av HS-avtalet avseende delprojektet ”Uppföljning av etablering och funktion av vårdform mobilt vårdteam”.  Sammanfattning av rapporten I hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna (HS-avtalet)

Publicerad: 25 november, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Inbjudan sårbehandlingsutbildning

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen; 9 maj 12 juni Här finns inbjudan; Inbjudningar till Sårbehandlingsutbildningar Våren -19 ny  

Ny utbildningsfilm om Samordnad Individuell Plan (SIP)

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer. Filmen är

Publicerad: 28 september, 2018

Läs mer