Vägledning avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19.

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Vägledning brev vårdtagare med omvårdnadsinsats-210210

Bilaga 1: Hälsodeklaration covid-19-vaccin – primärvård

Bilaga 2: Brev hemtjänst vaccin covid-19 210210 (word)

Bilaga 2: Brev hemtjänst vaccin covid-19 210210 (pdf)

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar