Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under större helger

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under större helger 2020 -2021 (påsk- och 1-majhelgen 2020 samt jul- och nyårshelgen 2020 – 2021) har Region Skåne och de skånska kommunerna, via Skånes Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin.

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under större helger 2020 -2021 (påsk- och 1-majhelgen 2020 samt jul- och nyårshelgen 2020 – 2021) har Region Skåne och de skånska kommunerna, via Skånes Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin. För de patienter som ska lämna sjukhuset under helgperioderna förutsätts en god gemensam planering.

Läs och ladda ner tillägget här: tillagg-till-rutin-och-vagledning-vid-storre-helger-2020-2021

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar