Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul-, nyårs- och trettonhelgen har Region Skåne och Skånes kommuner via
Kommunförbundet Skåne kommit överens om denna tilläggsrutin. För de patienter som ska lämna sjukhuset under helgperioden förutsätts en god gemensam planering.

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul-, nyårs- och trettonhelgen har Region Skåne och Skånes kommuner via  Kommunförbundet Skåne kommit överens om denna tilläggsrutin. För de patienter som ska lämna sjukhuset under helgperioden förutsätts en god gemensam planering.

OBS! Samtliga berörda enheter ska bevaka och hantera de olika delprocesserna i Mina planer vid nedan överenskommen dag och tidpunkt. I övrigt sker ingen gemensam planering under jul-, nyårs- och trettonhelgens röda dagar.

Här hittar du tillägget till rutinen: Tillägg-till-rutin-och-vägledning-23-dec-6-jan-2019-2020

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar