Grundutbildning i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende

Lund 2020-03-10

Utbildningen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap kring aktuell lagstiftning, regionala rutiner och riktlinjer. Utbildningen genomfördes i samverkan mellan Skånes Kommuner, Region Skåne och NSPH Skåne.

Utbildningen är indelad i fyra delar. Respektive del finns att se nedan.

Inledning, SIP ur ett brukarperspektiv

Rutiner och regelverk:

Mötescirklar och mötesrutiner:

Mina Planer:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén