Grundutbildning i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende

Under två tillfällen i mars hölls utbildningen "Grundutbildning i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende". Utbildningen spelades in och finns nu tillgänglig att se.

Utbildningen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap kring aktuell lagstiftning, regionala rutiner och riktlinjer. Utbildningen genomfördes i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och NSPH Skåne.

Utbildningen är indelad i fyra delar. Respektive del finns att se nedan.

Inledning, SIP ur ett brukarperspektiv:

Rutiner och regelverk:

Mötescirklar och mötesrutiner:

Mina Planer:

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar