Slutförda uppdrag

Inventering av vilka oklarheter eller problem inom nutritionsområdet som vårdgivare i Skåne har identifierat.

Inventering av oklarheter och problem inom nutritionsområdet i Skåne

Riktlinje för överrapportering av ordinerad nutritionsbehandling från regional till kommunal hälso- och sjukvård

Syftet med riktlinjen är att åstadkomma en patientsäker och Skånegemensam rutin för överrapportering av ordinerad kost- och nutritionsbehandling. Genom att överrapportera enligt riktlinjen får sjuksköterska/klinisk dietist i kommunal hälso- och sjukvård skriftligt underlag (ordination) och kan därmed ges ansvar för att genomföra och följa upp behandlingen.

Här hittar du riktlinjen: vardgivareskane.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Lena Fällman