Kategori: SDV

Kommunerna och SDV

SDV integreras med de nationella tjänsterna, t ex Nationell Patientöversikt (NPÖ) och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att kommunerna kommer att kunna ta del av vårdinformation genom sammanhållen journalföring, på samma sätt som idag. Informationsmängderna