Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning under påsken

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet under påskhelgen har Region Skåne och kommunerna i Skåne, via Skånes Kommuner, kommit överens om en tilläggsrutin. Syftet med tilläggsrutinen är att skapa utrymme för gemensam planering rörande inneliggande patienter. Målsättningen är att patienter kontinuerligt ska kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar.

Sjukhuset, vårdcentralen och kommunen behöver bevaka och hantera de olika delprocesserna i Mina planer flera gånger per dag under vardagar, samt på överenskomna tidpunkter under påskdagen.

Tilläggsrutinen för påskhelgen, inklusive ”nationaldags”-, midsommar- samt jul- och trettondagshelgen 2022 – 2023, finns på Vårdgivare Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar