Belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Socialstyrelsen fastställer årligen det belopp en kommun i vissa fall ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient.

År 2022 är beloppet 9300 kronor per vårddygn. Beloppet gäller om en kommun och region inte har kommit överens om ett annat belopp.

Föreskriften om belopp för vård av utskrivningsklara patienter (pdf)

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar