Uppdaterade kurser i SPiSS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård

Region Skåne har utvecklat utbildningsprogrammet SPiSS, (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) och har nu, tillsammans med Skånes Kommuner och i dialog med brukarföreträdare, uppgraderat två av kurserna; Suicidologi och Risk- och skyddsfaktorer. 

Uppdateringen innebär en generell översyn samt en anpassning av kurserna för att kunna fungera även för personal utanför hälso- och sjukvården.

Den webbaserade utbildningen är gratis och öppen för alla som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård och andra verksamheter som möter människor. Utbildningen ger ökad kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.

Här finns utbildningen; www.skane.se/spiss

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar